Celkem sedmnáct usnesení přijali radní první městské části během své třicáté páté schůze konané v úterý 3. října.

Radnice Prahy 1 podá z rozhodnutí svých radních žádost o poskytnutí dotace na adiktologické služby pro rok 2024, které na našem území zajišťují formou terénních prací organizace Sananim, Drop-In a Progressive.

O dotaci Praha 1 požádá z programu vyhlášeného Radou hlavního města. Maximálně může každá městská část získat 150 000 korun na rok. Půjde o projekty zaměřené na minimalizaci rizik spojených s užíváním návykových látek, ochranu veřejného zdraví u široké populace a poradenství.

Rada se rozhodla zintenzivnit jednání s orgány Magistrátu hl. m. Prahy, aby byl při plánování a tvorbě sociálně-zdravotních a adiktologických politik zohledněn stále se navyšující výskyt uživatelů návykových látek a osob bez přístřeší na území Prahy 1.

Rada také schválila podporu pro každoroční akci Kozího spolku s názvem Lovecká sezona, která se bude 10. října od 16 do 20 hodin konat na Kozím plácku!

Komunitní akce, které aktivní spolek pravidelně pořádá, se setkávají s velkou účastí obyvatel a slouží k poznávání sousedů a k podpoře aktivního života ve městě.

Lovecká sezona nabídne kromě kulturního programu a tvůrčí dílny pro děti i myslivecké a podzimní gastronomické speciality jako zvěřinový gulášek, krkonošskou kulajdu, zvěřinové klobásky a paštiku, švestkový koláč a další dobroty, včetně kvalitních vín.

Další informace naleznete na Facebooku Praha 1 a na https://www.praha1.cz/politicka-reprezentace/rada/zapisy-z-jednani/.