Celkem 39 usnesení schválila na své 34. schůzi, konané v úterý 26. září, Rada MČ Praha 1.

Radní mj. schválili konání Svátku seniorů, a to 5. října od 10 do 17 hodin v parku Kampa.
V bohatém kulturním programu vystoupí kapela Masakrózní hustec, Miroslav Šatoplet a Petra Rézová, zpěvák Martin Růža, kapela Druhá Sláma či taneční soubor Medunky. Na místě si bude možné nechat bezplatně změřit cukr a tlak, proběhnou ukázky rehabilitačních pomůcek, nutriční poradenství, přednášky, praktické ukázky první pomoci a další.
Do organizace dne se zapojí například Nemocnice sester sv. Karla Boromejského, Sbor dobrovolných hasičů, Městská policie, Policie ČR anebo spolek Prevence dětem.

Rada také odsouhlasila prodloužení nájmu ubytovacích prostor pro ukrajinské občany, kteří k nám uprchli před ruskou agresí. Praha 1 je tak součástí pomoci, která přichází z více směrů, ať už od neziskového sektoru, veřejné správy nebo veřejnosti.

Radní rovněž vybrali nejvhodnější nabídku na odstraňování graffiti na majetku Prahy 1. Za předpokladu, že bude tento antigraffiti program fungovat dle očekávání, městská část by příští rok ráda do programu zahrnula také společenství vlastníků jednotek, kde má podíl. Cílem této pilotní fáze je zahájení oficiálních a koordinovaných kroků k odstraňování graffiti v historickém centru Prahy. Děkujeme za podněty občanů, zastupitelů, pracovníků provozoven či Centra sociálních služeb Praha.
V Pražské památkové rezervaci je při odstraňování graffiti třeba postupovat s ohledem na památkovou ochranu budov. Aby byl výsledek efektivní a neodstraňovalo se jen z budov Prahy 1, musí se do boje s graffiti vtáhnout všechny dotčené subjekty od veřejných budov přes soukromé vlastníky po Dopravní podnik hl. m. Prahy, TSK či Technologie hl. m. Prahy apod. A o tuto koordinaci se Praha 1 snaží.

Další informace naleznete na Facebooku Praha 1 a na https://www.praha1.cz/politicka-reprezentace/rada/zapisy-z-jednani/.