Do jejich činnosti jsou zapojeny doslova všechny generace – a všechny generace, od nejmenších dětí přes dospívající až po ty nejstarší, mají také možnost zapojit se do jejich projektů: do volnočasových aktivit pro děti, sousedských setkání anebo třeba kulturních akcí. Ano, řeč je o spolcích v naší městské části, které si za svoji práci určitě zaslouží poděkování a samozřejmě podporu.

Proto se také v Malostranské besedě uskutečnilo setkání představitelů radnice a spolků z Prahy 1. „Rádi bychom se takto se spolky scházeli, abychom si mohli navzájem vyměňovat důležité informace, abychom spolkům dali příležitost prezentovat projekty a činnost i to, co je trápí, a abychom jim v neposlední řadě umožnili vzájemné propojování a předávání zkušeností,“ vysvětlil místostarosta David Bodeček, který spolky pozval spolu s vedoucí odboru kultury, sportu a zahraničních vztahů Lindou Klečkovou.

A to vše bylo obsahem setkání v Besedě, kde se kromě jiného navíc probírala otázka zlepšení podmínek na jednotlivých spolkových akcích pro účast lidí s handicapem a také možnost bezplatné propagace aktivit spolků v radničních médiích či třeba na nástěnkách ve vestibulu úřadu městské části.

Diskusi ale spolky využily třeba i k tomu, aby nabídly své prostory dalším organizacím, jež by je mohly sdílet pro některé ze svých projektů.

„Vítám jak zpětnou vazbu od spolků, tak třeba i to, jak se už během setkání propojovaly. Myslím, že spolková činnost je v Praze 1 jedna ze vzorových, pro mě možná nejlepší v rámci celé Prahy,“ vyzdvihl David Bodeček.