Za velkého zájmu veřejnosti proběhlo diskuzní setkání na téma problémů s krátkodobými pronájmy. Společně s odborníky hledali přitomní odpovědi na otázky, jaká je pomoc ze strany zákonných norem a předpisů, či jaké jsou připravované změny zákonů a jak postupovat v konkrétních případech.

Akce přilákala do Galerie 1 velké množství diváků především z řad majitelů bytů a nájemníků, které krátkodobé pronájmy obtěžují. Hlavními vystupujícími byli místostarosta Prahy 1 Pavel Nazarský, který má problematiku na starost, Jan Vobořil, výkonný ředitel právní poradny Iuridicum Remedium, a Petr Městecký, zakladatel iniciativy Snesitelné bydlení v centru Prahy. Dorazili také zástupci úřadu městské části a senátor Marek Hilšer.

Vobořil ve svém vystoupení upozornil, že většina nabídky krátkodobého ubytování je spojena s dalšími službami jako například výměnou ložního prádla a podobně, proto se jedná o klasické provozování živnosti, na které se vážou povinnosti vyplývající ze živnostenského zákona, placení daní a poplatků, ohlašování cizinců či nakládání s odpady.

Zmínil také institut sousedských práv v občanském zákoníku a právo vlastníka domáhat se ochrany proti každému, kdo neprávem zasahuje do vlastnických práv. V tom může pomoci předběžné opatření soudu. Vobořil rovněž upozornil na chystané legislativní aktivity: novelu občanského zákoníku, která by umožňovala prostřednictvím stanov SVJ zakázat krátkodobé ubytování; dále novelu živnostenského zákona, která by zakotvila povinnost online platforem sdělovat informace o ubytování.

Podle Městeckého už stávající zákony umožňují regulaci a postih krátkodobého ubytování: „Tady se účelově obchází zákon. Řešením není zastávání se nás občanů, zde bydlících a postižených, ale narovnání podnikatelského prostředí.“ Městecký se také vymezil proti současnému obsahu pojmu sdílená ekonomika. „Neřešíme sdílenou ekonomiku, my řešíme byznys!“ uvedl a jako příklady vyjmenoval i půjčování elektrokoloběžek nebo alternativní taxislužby. Doporučil stanovit minimální počet dnů pro jedno ubytování, které by podle něj odbouralo krátkodobé pronájmy a zlepšilo situaci.

Návod na ohlašování problémů

Místostarosta Nazarský na úvod svého vystoupení přítomné seznámil s aktuálním soudním verdiktem, kdy soud konstatoval, že SVJ mělo právo ve svých stanovách zakázat sdílené ubytování v domě. Poté představil návod, který například radí, jak postupovat při opakovaném rušení nočního klidu nebo vandalství v domě, komu věc oznámit a jak ji zadokumentovat. „Je třeba, aby se úřady opravdu od obyvatel domů dozvěděli, že se něco děje, v případě opakovaného rušení nočního klidu, aby se obraceli zejména na strážníky či policisty, které mohou vpustit do domu,“ vyzval Nazarský.

Při prezentaci nahlašování problémů se spustila živá diskuze, při které se ukázalo, že ne vždy jsou obyvatelé obtěžovaní ubytovanými turisty ochotni informovat úřady. Místostarosta však upozornil, že bez jejich spolupráce účinný zásah a pokutování provozovatelů nejsou možné. Četnost podnětů může také podpořit podklady pro legislativní změny. Materiál Prahy 1 dále radí, co dělat, mají-li obyvatelé domu pochybnost, zda je krátkodobé ubytování provozováno legálně, když jsou kvůli krátkodobému ubytování přeplněné popelnice, nebo třeba dochází k nepovoleným stavebním úpravám.

Mezi veřejností také vystoupil senátor Hilšer, podle kterého by bylo nejlepší vytvořit na regulaci krátkodobých pronájmů zvláštní zákon. Věc již řeší s kolegy v Senátu a chystá pro návrh zákona rozsáhlou anketu na území městských částí Praha 1, 2 a 3.

text: Petr Bidlo, Michal Kalina
foto: Petr Našic