Fungující spolupráce Prahy 1 a vedení hlavního města Prahy pomáhá rozvoji Nemocnice Na Františku. Rada městské části Praha 1 schválila převod získaných prostředků a řešila ekonomické výsledky nemocnice od začátku roku 2023.

Nemocnice Na Františku, největší příspěvková organizace Prahy 1, byla opět důležitým tématem při jednání Rady. Její členové projednali výsledky hospodaření nemocnice za první čtvrtletí. Promítla se v nich rozpočtová opatření, která vedení Prahy 1 schválilo v posledním období; jde zejména o významné zlepšení úhrady stávajících závazků nemocnice.

Díky dobré spolupráci Prahy 1 a vedení hlavního města se podařilo získat příspěvek na rozvoj NNF ve výši 15 milionů korun. Mimo něj hlavní město uhradí vznik například i ambulantní pohotovostní zubařské péče pro dospělé, a to včetně příspěvku na provoz – zahájení jejího provozu proběhne ještě v letošním roce. Stejně tak se úspěšně rozvíjí provoz gynekologického oddělení nebo obnovené laboratoře.

Aktuální nárůst nákladů, související se zahájením provozu nových oddělení gynekologie a laboratoře, by měl být ještě letos rovněž částečně kompenzován efektivnějšími nákupy zdravotnického materiálu a zvýšením úhrad od zdravotních pojišťoven. Rada dále schválila nákup nového přístrojového vybavení pro ortopedický operační sál, což povede k dalšímu zkvalitnění péče v NNF.

Praha 1 chce v letošním roce nastavit dlouhodobou spolupráci na rozvoji nemocnice s vedením hlavního města a zároveň připravuje další koncepční kroky pro zvýšení efektivity a kvality péče v Nemocnici Na Františku.