Zveme vás na slavnostní předání čestného občanství a cen Prahy 1, které se uskuteční 5. září 2022 od 16:00 hodin v Brožíkově síni na Staroměstské radnici.