Praha 1 si váží všech osobností, které mají k historickému centru vřelý a pozitivní vztah a které svou činností a výslednými díly přispívají  k českému uměleckému i vědeckému dědictví. Za jejich počiny uděluje Praha 1 významným osobnostem Čestné občanství a Cenu Prahy 1.

Čestné občanství je udělováno osobám, které se významnou měrou zasloužily o rozvoj Městské části Praha 1. Cena Prahy 1 přísluší za významná umělecká, vědecká a jiná díla mající vztah k městské části Praha 1. „Každý výběr osobnosti pečlivě zvažujeme. Chceme, aby Cena Prahy 1 i Čestné občanství byly uděleny právem. Návrhy na ocenění nám zasílají i sami občané Prahy 1. Po detailním výběru necháváme nominované schvalovat Zastupitelstvem městské části Praha 1,“ uvedl starosta MČ Praha 1 Oldřich Lomecký.

Dosavadní držitelé ceny Prahy 1
2008 CP1 – Doc. RNDr. Milan Stloukal, Dr.Sc., antropolog
2013 CP1 – Antonín Ederer, kronikář
2016 CP1 – Ladislav Smoček, spisovatel, dramatik, divadelní režisér

CP1 – Jiří Jírů, fotograf

CP1 – Anna Chromy, sochařka, malířka

Všem oceněným děkujeme za jejich umělecký či vědecký přínos. Jsme hrdí na to, jak skvělé osobnosti v České Republice a v centru hlavního města máme!

Navrhněte udělení Čestného občanství MČ Praha 1/Ceny Prahy 1

Fotogalerie