Starostové Prahy 1, bratislavského Starého Mesta, Budaváru v Budapešti, Śródmieścia ve Varšavě a vídeňského Innere Stadtu jednají v těchto dnech v Praze 1 a v pátek odpoledne se sešli na žofínském Fóru starostů V5, kde diskutovali o problémech, které jejich městské části a města spojují.

 „Naše města spojují krása, bohatá a občas pohnutá historie, nádherná kultura, rychlý a moderní rozvoj. Spojují nás ale také problémy, s nimiž se v současnosti potýkají všechny evropské metropole – mohutný nárůst příjezdové turistiky a s ní spojené negativní jevy jako dopravní zátěž, krátkodobé pronájmy bytů, nové formy taxislužby, zhoršování životních podmínek stálých obyvatel a podobně. Jsou to problémy, které – jak se dnes moderně říká – sdílíme a které můžeme společně řešit – předáváním zkušeností, radou nebo třeba i včasným varováním. Stejně jako se samozřejmě můžeme v řadě oblastí vzájemně obohacovat – ať už se jedná o kulturu a společné kulturní projekty, společné aktivity v oblasti vzdělávání či sportu,“ uvedl ve svém úvodním projevu starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, jenž přivítal starostu Starého Mesta Radoslava Števčíka, Budaváru Gábora T. Nagye, Śródmieścia Krzysztofa Czubaszeka a Georga Prantla, významného představitele zastupitelstva 1. městského obvodu Vídně a předsedu kulturní komise.

Během téměř tříhodinového setkání prodiskutovali představitelé V5 například problematiku parkování, segwayů, pivních kol, turistického ruchu, krátkodobých pronájmů, taxislužeb, Uberu, Pub Crawls, městských a státních policií, heren, prostituce a kasin.

Zejména v oblastech parkování, dopadů turistického ruchu, krátkodobých pronájmů a policistů sdílejí obdobné starosti. „Krátkodobé pronájmy přinášejí větší a větší problémy. Narůstají konflikty mezi obyvateli a těmi, kteří byty v domech krátkodobě turistům pronajímají. Ústavní soud v současné době řeší, zda městské části mohou regulovat vlastnická práva majitelů bytů,“ upozornil starosta Budaváru Gábor T. Nagy.

Všichni představitelé se shodli, že si obyvatelé stěžují na zhoršenou nebo vysloveně špatnou atmosféru v domech s krátkodobě pronajímanými byty. Pronajímatelé neodvádějí poplatky, neplatí daně a nevedou evidenci, což standardní ubytovací zařízení musejí.

Problematiku parkování jednotlivé městské části řeší obdobně, jen v Bratislavě je situace poněkud odlišná. Jak konstatoval starosta Starého Mesta Radoslav Števčík, Bratislava je asi poslední evropskou metropolí, která nemá regulovaný systém parkování, a to díky politickým neshodám na úrovni vedení hlavního města. Staré Mesto proto jako součást tlaku na řešení vyznačuje vlastní zóny určené pouze rezidentům. Rovněž vídeňský Innere Stadt se rozhodl, že v konkrétních oblastech bude možné, aby tam parkovali pouze rezidenti. V historické části Śródmieścia – ve Starém Městě – nemohou parkovat ani rezidenti.

Praha 1 je podle starosty Oldřicha Lomeckého výrazně limitována nedostavěným městským okruhem a v důsledku toho silnou tranzitní dopravou. „Na území naší městské části je 7 tisíc parkovacích míst v modrých zónách a 1 500 ve fialových zónách, celkem ale máme vydáno asi 11 tisíc parkovacích povolení, z toho téměř 9 tisíc pro rezidenty a dále pro úřady, zastupitelské úřady, Integrovaný záchranný systém nebo zde působící podnikatele,“ vyjmenoval Oldřich Lomecký, podle kterého je cestou budování podzemních parkovacích stání nebo třeba parkování ve vnitroblocích.

V čem se městské části liší, jsou třeba některé „atrakce“ turistického průmyslu. Budavár ani Śródmieście například neznají pivní kola. Obdobně Innere Stadt. „Ve Vídni preferujeme u pití piva v klidu sedět,“ konstatoval s úsměvem Georg Prantl. Praha 1 čeká, až pivní kola vydefinuje v silničním zákoně Ministerstvo dopravy.

Obdobné to je v otázce Pub Crawls, kde je podle Oldřicha Lomecké nutné, aby proti tomuto jevu razantněji postupovaly Městská policie Praha i Policie ČR. Varšava této problém oproti jiným polským městům, jako například Krakovu, nemá. Stejně tak Staré Mesto, Budavár i vídeňský Innere Stadt.

Na žofínském setkání bylo také představeno logo V5, symbolizující spolupráci uvedených centrálních městských částí středoevropských metropolí.