Na 18. zasedání Rady městské části Praha 1 byly znovujmenovány dvě ředitelky mateřských škol a dvě ředitelky školních jídelen.

Své další šestileté období započne v pozici ředitelky Mateřské školy Letenská paní Jitka Matlasová. Dalších šest let čeká ve funkci také ředitelku Mateřské školy Masná, paní Bc. Janu Zelenkovou, která ve funkci v současnosti působí již 24 let. Obě znovuzvolené ředitelky předložily návrhy dalšího rozvoje mateřských škol, které byly kladně vyhodnoceny.  

Následujících šest let povede Školní jídelnu Uhelný trh paní Renáta Břecková, která tímto rozhodnutím začne plnit již svoje čtvrté funkční období. Za tuto dobu se její pole působnosti rozšířilo o další dvě pracoviště v Dušní ulici a Dražického náměstí. Poslední znovujmenovanou je paní Monika Karlíková, která díky tomuto rozhodnutí nastupuje ke svému druhému funkčnímu období v pozici ředitelky Školní jídelny Vojtěšská.

Všem znovujmenovaným ředitelkám gratulujeme a jsme rádi, že ve svých funkcích setrvají i na další období. Věříme, že je záslužná práce bude naplňovat i nadále.