Místostarosta pro školství, David Bodeček, dnes oznámil ukončení funkce ředitele Školy v přírodě Janov (ŠVP) pana Romana Mühla, ve které působil od 1. září 2021. Tato změna nabude účinnosti ke dni 30. dubna 2024. 

Pan Mühl, který tuto instituci vedl od září 2021, se rozhodl ukončit své působení na této pozici. Městská část Praha 1 jmenovala od 1. 5. 2024 paní Vladimíru Zubovou, referentku z odboru školství, jako dočasnou ředitelku ŠVP.

„Chci poděkovat paní Zubové za její ochotu a odhodlání převzít dočasné vedení Školy v přírodě Janov v těchto náročných okolnostech. Nedávno provedený audit nám poskytl jasné informace o situaci ve škole, a paní Zubová tak má solidní základ pro zahájení své práce. Jsme vděční za její ochotu zapojit se a věříme, že její zkušenosti a přístup přinesou škole stabilizaci a pozitivní změny. Je pro nás prioritou, aby dočasné vedení školy zvládlo přechod bez komplikací a aby byly dále naplňovány všechny plánované programy pro děti, které již mají v Janově rezervované pobyty. Ve spolupráci se školským odborem budeme velmi brzy vyhlašovat výběrové řízení na obsazení pozice stálého ředitele/ředitelky,“ uvedl místostarosta v jehož gesci je školství.

Městská část Praha 1 si je vědoma významu kontinuity ve vzdělávacích projektech a závazků vůči rodičům a jejich dětem. Všechna rozhodnutí jsou prováděna s ohledem na nejlepší zájem všech zúčastněných stran.