Tým pracovníků živnostenského odboru

Přinášíme vám informace o jednotlivých odborech a odděleních Úřadu MČ Praha 1. Co si představit pod pojmem živnostenský odbor? Jak vypadá jeho činnost a kdy se na něj můžete obrátit?

Vydávání výpisů z živnostenského rejstříku, poradenská činnost v oblasti živnostenského podnikání, digitalizace trvale platných dokumentů či vyřizování podnětů občanů v oblasti podnikání. Vyjmenovat všechny funkce živnostenského odboru by vystačilo možná na celé číslo magazínu JEDNA. V České republice navíc živnostenské úřady nemají místní příslušnost, a tak mohou jeho služby využívat i podnikatelé, kteří nemají sídlo v Praze 1. Ročně tak úřad obslouží na deset tisíc klientů, kteří na městské části nesídlí.

Úředníci živnostenského odboru mají splněné zkoušky odborné způsobilosti, které jsou nezbytným předpokladem k výkonu jejich činnosti. „Úředník musí být zejména v posledním období pandemie psychicky odolný a vládnout nezbytnou asertivitou,“ popisuje vedoucí odboru Tatiana Kunštátová.

Jak vypadá situace řečí čísel? I přesto, že loňský i letošní rok výrazně ovlivňuje celosvětová pandemie, živnostenskému odboru práce neubyla. Na území Prahy 1 je evidováno přes sedmačtyřicet tisíc sídel právnických a fyzických osob a k tomu více než dvanáct tisíc provozoven a výrazný úbytek živnostníků kvůli koronavirové krizi oddělení registrace možná pro někoho překvapivě nezaznamenalo. Odbor také vnímá přetrvávající trend, kdy je podnikatelům poskytováno tzv. virtuální sídlo. Právě pro městskou část to při neplnění závazků podnikatelů vůči pronajímateli znamená v řadě případů neúměrnou zátěž, se kterou je nutno se potýkat. Však také v úřední dny zdejší zaměstnanci obslouží až tři sta klientů.

Věděli jste také, že na úřadě Prahy 1 existuje instituce, která vám poskytne informace k tomu, jak podnikat mimo Českou republiku v rámci EU? Jednotné kontaktní místo je určeno občanům, kteří mají zájem svou živnost provozovat za hranicemi. Naopak cizincům umožňuje vykonávat podnikatelskou činnost u nás. Navzdory současné krizi se oddělení v roce 2020 zabývalo 779 případy. Oddělení mimo jiné zprostředkuje vstup do podnikání např. i vykonavatelům svobodných povolání. Například jim předá přihlášku k registraci k dani či další oznámení spojená se zahájením podnikání. Pokud podnikáte a chcete expandovat za hranice, JKM by mělo bezpochyby být jedním z prvních míst, kam se obrátit.

Mezi bohužel často nedoceněné funkce živnostenského odboru patří oddělení kontrolně správní. Vedoucí odboru Tatiana Kunštátová potvrzuje, že práce kontrolorů je velice složitá: „Lidé by si měli uvědomit, že práce kontrolorů není vykonávána primárně za účelem nějakého útisku. Snažíme se podnikatelům hlavně pomoci. Za činností oddělení nestojí jen všeobecně viditelná práce v terénu, ale také velmi náročný administrativní proces.“

 To dokládá i fakt, že na pozici kontrolorů panuje výrazná fluktuace zaměstnanců, jelikož ne každý dokáže ustát velké nároky na lidskou psychiku. V loňském roce proběhlo na území Prahy 1 téměř 450 takových kontrol. Několik z nich se uskutečnilo i za asistence Policie České republiky nebo České obchodní inspekce. Kontroly se zaměřují především na dodržování platných zákonů týkajících se například ochrany spotřebitele, podmínek podnikání v oblasti cestovního ruchu či ochrany zdraví před účinky návykových látek.

V současné době kontroly provádějí pouze dvě dvojice kontrolorů, což je podle vedoucí odboru s ohledem na počet provozoven v centru Prahy velmi málo. Prohřešků, kauz a dalších problémů, se kterými se odbor každoročně potýká, je skutečně mnoho. Jak již bylo zmíněno, kontroly jsou často prováděny v netradiční čas či za asistence Policie ČR. Někdy se skutečně nejde vyhnout konfliktům. Častým cílem jsou například i nechvalně známé erotické podniky. Vypořádat se s tímto typem provozoven je velice složité. Často svou činnost totiž šikovně skrývají za pohostinství nebo kulturní představení. I přes vychytralost těchto podnikatelů se již odboru podařilo ve spolupráci s dalšími orgány řadu podobných míst uzavřít nebo sankcionovat. Naznačili jsme také problematiku v podobě ubytovacích zařízení skrze nové internetové platformy. S tímto poměrně novým typem podnikání se potýkají všechna větší evropská města. Praha 1 samozřejmě není výjimkou. To se odráží i v podnětech občanů. Živnostenský odbor musí v tomto ohledu kontrolovat dodržování všech platných zákonů, nařízení a vyhlášek.

S ohledem na množství podnikatelů, kteří mají v centrální části hlavního města Prahy umístěno sídlo, byly prováděny kontroly zaměřené na plnění povinnosti vztahující se k sídlu (§ 31 odst. 2 živnostenského zákona), tj. povinnosti označit zákonem předepsaným způsobem sídlo.

Práce úředníků živnostenského odboru je nepochybně velice náročná. Složité administrativní úkony nepotkávají jen ty, kteří pracují přímo na úřadě, ale i ty, kteří fungují v terénu. Uvedená psychická odolnost a asertivita jsou skutečně naprostou nutností. Na to vše bychom měli myslet při jednání se zaměstnanci nejen tohoto odboru. Snažme se jim alespoň svým chováním nepřidělávat další starosti. Pracují tu hlavně pro nás