Zastupitelstvo – na základě návrhu výběrové dotační komise a následně Rady městské části Praha 1 – schválilo rozdělení finančních prostředků Dotačního programu MČ Praha 1 na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2024, Dotačního programu MČ Praha 1 na ochranu kulturního dědictví pro rok 2024 a Dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2024.

Na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2024 tak půjde prostřednictvím 32 podpořených projektů 1,42 milionu korun. Na ochranu kulturního dědictví pro rok 2024 bude určeno 500 tisíc korun, které si rozdělí celkem devět projektů, a žadatelé v oblasti sportu pak obdrží celkem 1 426 500 korun – z toho na podporu dlouhodobé činnosti s mládeží z MČ Praha 1, případně na území Prahy 1, půjde 1 196 500 korun, a na opravy, vybavení, případně rozšíření sportovišť a sportovních prostor na území MČ Praha 1, užívaných k dlouhodobé činnosti s mládeží, 230 000 korun. Celkem tak bude v oblasti sportu podpořeno 38 projektů.

Přehled podpořených projektů naleznete na www.praha1.cz/kultura/dotace-kultura/ a na  www.praha1.cz/sport/dotace/.

„Děkuji všem, kteří se na zdárném průběhu dosavadního náročného dotačního řízení podíleli. Vyzdvihnout v tomto směru pak musím pomoc externích hodnotitelů projektů. Všichni tak významnou měrou přispěli k naší dlouhodobé podpoře projektů z uvedených oblastí,“ ocenil 1. místostarosta David Bodeček, do jehož gesce spadají mj. kultura, sport a spolky.

Jedním z nejvýznamnějších projektů dotačně podpořených městskou částí Praha 1, v tomto případě v rámci Dotačního programu MČ Praha 1 na ochranu kulturního dědictví pro rok 2024, je restaurování sochy Panny Marie s Ježíškem, nacházející se na novorenesančním Stutzikově domě na Václavském náměstí 20. Celkem 90 tisíc korun je určeno na očištění sochy, zpevnění degradovaného povrchu, opravu odlomených partií, výplň prasklin, domodelování chybějících tvarů, barevnou úpravu a zlacení. Dále na vytvoření kopie sochy snímáním z originálu, která bude umístěna v exteriéru. Opravený originál sochy bude na doporučení restaurátorů vystaven v interiéru.