Praha 1 iniciovala opatření zakazující vjezd v nočních hodinách do ulic v části Starého Města. Toto opatření bylo uvedeno v platnost rozmístěním dopravního značení 23.11.2023. Cílem je ochrana klidu a pohodlí pro obyvatele daných lokalit.

Opatření vychází z dlouhodobých stížností místních obyvatel týkajících se rušení nočního klidu a hlučného provozu v těchto oblastech. Jedná se o další z řady kroků radnice Prahy 1 za účelem zklidnění centra města.

Dopravní značení bylo rozmístěno v ulicích Dlouhá, Králodvorská, Soukenická, Kozí, Pařížská, Břehová, Revoluční a Dvořákovo nábřeží. Zákaz vjezdu platí každý den v době nočního klidu, tedy mezi 22 a 6 hodinou.

Noční zákaz vjezdu platí dle dopravního značení – tedy pro všechna motorová vozidla vyjma vozidel dopravní obsluhy (zahrnuje např. rezidenty, taxi a další dle zákona). Rezidentem je každá osoba s trvalým pobytem v dané lokalitě. Kontrola dodržování zákazu je v gesci policie. Projetí zákazem vjezdu je dle zákona spojeno se sankcemi: bloková pokuta až 2 000 Kč, pokuta ve správním řízení 1 500-2 500 Kč.

Krok k ochraně nočního klidu v těchto lokalitách byl projednáván od června tohoto roku, veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desku 26. července a opatření obecné povahy bylo vydáno 20. září. Tím bylo TSK vyzváno k rozmístění dopravního značení a to s nejzazším datem realizace do 30. listopadu 2023.

Starostka městské části, Terezie Radoměřská k věci dodala: “Na sněmu starostů mě pan primátor informoval, že Magistrát akci zákazu nočního vjezdu pozastaví a celou věc nechá přezkoumat. Městská část hlavní město informovala v rámci zákonných požadavků, doufám, tedy že se věc na dlouho nepozdrží a naši občané se budou moci těšit ze zlepšení dodržování nočního klidu.”

Tato opatření jsou primárně zaměřena na zlepšení kvality života obyvatel a respektování nočního klidu, nesouvisejí s projednávaným projektem zpoplatněním vjezdu do centra. Městská část věří, že toto opatření bude přínosem pro obyvatele a bude pozitivním krokem k vytvoření klidnějšího a příjemnějšího prostředí města i v nočních hodinách.