„Úloha a místo zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích II.“ bylo tématem bienální krajanské konference, která nedávno proběhla v Senátu PČR. Akce se konala ve spolupráci s Mezinárodním koordinačním výborem zahraničních Čechů a Ministerstvem zahraničních věcí.

V Česku víme stále málo o zásluhách a aktivitách našich krajanů, na povědomí a zprávách o jejich činnosti a působení v zahraničí je potřeba více pracovat. Jedním z nejzásadnějších řešení, které se musí vyřešit v co nejkratší době, je korespondenční možnost volby. Na tom se jednohlasně shodli všichni účastníci konference. Její absence je obrovským dluhem vůči Čechům v zahraničí.

Předseda Senátu PČR Miloš Vystrčil a místopředseda Tomáš Czernin diskutovali o tom, že potenciál Čechů v zahraničí není stále plně využíván a paradoxně je podhodnocován. Je potřeba podporovat sounáležitost Čechů, spolupracovat a setkávat se s českou komunitou během zahraničních cest. Taková setkání jsou obrovským přínosem pro náš stát, ale i pro život našich krajanů v dané zemi. Hlavní body a priority Ministerstva zahraničních věcí v aktuální krajanské agendě jsou zaměřeny na řešení konkrétních otázek za nynější spolupráce Ministerstva vnitra a Ministerstva školství.
Za MČ Praha 1 se konference a panelové diskuze zúčastnila Ivana Antalová, radní pro sociální věci a bezbariérovost.