Přinášíme výsledky prioritizace (tzv. Klíčových priorit) jednotlivých oblastí v rámci tvorby Strategie udržitelného rozvoje MČ Praha 1 do roku 2035. Díky zapojení 196 občanů jsme získali názory a preference, které jsou klíčové pro další kroky strategie.

Podrobnosti o prioritách v oblastech jako bezpečnost, turismus, ekonomika, bydlení a dalších najdete níže nebo v aktuálním čísle časopisu JEDNA.

Děkujeme všem, kteří se aktivně zapojili, ať už vyplnili dotazník online, poslali ho poštou nebo přišli osobně na úřad. Vaše účast má vliv na to, jak se městská část bude vyvíjet.