Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zahájila v pondělí 11. října 2021 stavební práce spojené i s výsadbou nových stromů na Smetanově nábřeží v úseku od mostu Legií po Novotného lávku. Práce by měly být dokončeny začátkem listopadu 2021.

V rámci této stavební akce dojde k výsadbě nového stromořadí namísto původně vykácených stromů, a také k úpravě povrchu chodníků. Práce spočívají v rozebrání mozaikové dlažby a litinových mříží, budou odstraněny pařezy včetně kořenového balu a kořenový prostor bude upraven tak, aby měly nové stromy dostatečné místo pro růst. Dalšími úpravami v místě se také zajistí napojení na zavlažovací žlab, který bude vybudován v komunikaci a zajistí tak přívod dešťové vody přímo ke kořenům stromů. Nově vysazené stromy budou zároveň zavlažovány pomocí zavlažovacího vaku a bodovou závlahou z chodníku.

V celé délce dojde k vysazení devíti kusů lípy malolisté. Stromy budou vysazeny do speciálně míchaného substrátu přímo na míru, řádně ukotveny a ošetřeny. Následně bude instalována nová litinová mříž včetně rámu a nového mobiliáře. Nakonec dojde k položení rozebrané mozaikové dlažby, která bude navazovat jak barevností, tak i vzorem na stávající dlažbu.

Dopravní omezení:

V místech prací bude částečně omezený průchod na chodníku.

Uzavírka pravého jízdního pásu bude vždy jen v místě stavebních a sadových úprav.  Objížďka tohoto místa bude vedena po tramvajovém tělese.