Má Úřad MČ Praha 1 informace o obvinění pana Lomeckého?

Ano, obdržel usnesení o zahájení trestního stíhání.

Připojil se Úřad MČ Praha 1 k trestnímu řízení jako poškozený?

Úřad, jako poškozený v trestní věci, dosud neobdržel poučení orgánu činného v trestním řízení.

Má ÚMČ Praha 1 schválený mechanismus, jenž by zabránil tomu, aby starosta bez vědomí zastupitelstva prodal byt v rozporu s předchozím usnesením zastupitelů?

Právní jednání, která vyžadují schválení Rady MČ Praha 1 nebo Zastupitelstva MČ Praha 1, může starosta provést jen po jejich předchozím schválení.

Kontakt:

Petr Bidlo, vedoucí oddělení vnějších vztahů

Mobil: 775 118 877petr.bidlo@praha1.cz

Tisková zpráva ke stažení – DOCX