Rada městské části Praha 1 vyhlásila Dotační program v oblasti sportu pro rok 2018. Opět je možné podávat žádosti ve dvou směrech – na dlouhodobou činnost s mládeží z MČ Praha 1, případně na území Prahy 1 v oblasti sportu a na opravu, vybavení, případně rozšíření sportovišť a sportovních prostor na území MČ Praha 1 užívaných k dlouhodobé činnosti s mládeží. Termín podání žádosti je do 28. 2. 2018. Veškeré související dokumenty a formuláře naleznete zde v článku.

Dotační program v oblasti sportu pro rok 2018