Rok Osvědčení o státním občanství ČR Listiny o nabytí státního občanství ČR *) Udělení státního občanství
2010 5849 6
2011 5237 9
2012 4498 12
2013 4635 6
2014 4790 372 38
2015 5316 696 25
2016 5526 361 30
2017 5987 274 30
2018 5617 201 34
2019 6414 265 22

*) Státní občanství ČR lze v některých případech nově nabývat také prohlášením od 1.1.2014