Aktuální nabídka:

  • Vedoucí oddělení veřejných zakázek – PDF – do 15. 9.
  • Referent/ka kontrolně správní oddělení Odboru živnostenského – PDF – do 20. 9.
  • Referent/ka – kontrolor/ka kontrolně správního oddělení Odboru živnostenského – PDF – do 20. 9.
  • Sociální pracovník/ce – sociální kurátor/ka – PDF – do 20. 9.
  • Kurátor/ka pro děti a mládež – PDF – do 20. 9.
  • Vedoucí oddělení kontroly odboru péče o veřejný prostor – PDF – do 30. 9.
  • Vedoucí oddělení Jednotné kontaktní místo v živnostenském odboru – PDF – do 30. 9.
  • Referent/ka oddělení dopravy odboru péče o veřejný prostor – PDF – do 4. 10.
  • Referent/ka – zpracovatel/ka přestupků odboru dopravně správních agend – PDF – do 4. 10.
  • Právník oddělení právního, kontroly a stížností útvaru tajemníka – PDF – do 4. 10.

Přihlášku podávejte v uzavřené obálce osobně do podatelny úřadu ve Vodičkově 18 nebo na poštou na adresu: Městská část, Praha1, Úřad městské části Praha 1, Útvar tajemníka, oddělení personální Vodičkova 18, 115 68 Praha 1.

Přihlášky lze zasílat elektronicky, jen pokud je to u pozice výslovně uvedeno!

Konkrétní náležitosti ke každém pozici najdete v PDF příloze.

Bližší informace k výběrovým řízením na milada.balkova@praha1.cz.