Ministerstvo průmyslu a obchodu, ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, zvou zájemce na online seminář o dopadech koronaviru a přijatých opatření v sousedních státech.

Seminář bude zaměřen zejména na:

  • Hraniční režim ČR v souvislosti s krizí COVID19 – možnost pohybu pracovníků přes hranice.
  • Aktuální opatření na hranicích v Rakousku, Německu, Polsku a Slovensku, možnost pohybu pracovníků v těchto zemích – informace zaměřeny na osoby samostatně činné, pendlery, výstavy.
  • Praktické informace o aktuálních možnostech vysílat pracovníky.
  • Představení aktivit a služeb MPO pro podnikatele na vnitřním trhu EU – SOLVIT, ProCoP, Jednotná kontaktní místa, Jednotná digitální brána.

Seminář pořádá:      

Termín:                        18. 6. 2020, 13:30 – 15:00 hodin

Pro koho je určen:     Pro podnikatele

Registrace:                   ZDE

Účast:                           Online – zdarma