Veřejná prostranství a parky v okolí Hlavního nádraží, Národního muzea či Václavského náměstí patří mezi místa, která velmi často vyhledávají uživatelé drog. Ti se sem stahují z celé metropole, České republiky, ale i ze zahraničí. Během koronavirové pandemie navíc zejména ve Vrchlického sadech došlo k razantnímu nárůstu jejich počtu, a to ruku v ruce s omezováním provozu pomáhajících organizací.

„Během nouzového stavu výrazně oproti normálu narostl v oblasti Vrchlického sadů počet uživatelů drog, kteří často zároveň patří mezi osoby bez domova. Zaznamenali jsme dokonce skupiny romských uživatelů z různých koutů republiky, kteří zde začali i nocovat,“ popsal starosta Prahy 1 Petr Hejma, podle kterého se tuto situaci podařilo zklidnit na přelomu července a srpna, a to ve spolupráci s Policií ČR a s městskou policií, která zde zintenzivnila kontrolu. Počet uživatelů drog je však ve Vrchlického sadech stále vyšší než těsně před nouzovým stavem.

Praha 1 ve spolupráci s neziskovými organizacemi i policejními orgány dlouhodobě a aktivně bojuje s negativními projevy závislosti na návykových látkách a aktivně řeší prevenci i důsledky užívání drog. Pravidelným sběrem a bezpečnou likvidací použitých injekčních stříkaček je rovněž snižováno riziko kontaktu s infikovanou jehlou a následného virového onemocnění.

„Nezisková organizace Progressive, naši pracovníci a městská policie nasbírají kolem 300 použitých injekčních stříkaček týdně. V exponovaných místech zajišťujeme i pravidelný úklid a dezinfekci zasažených prostor. V roce 2016 jsme také v rámci projektu Fixpoint, realizovaného organizací Progressive, instalovali kovové kontejnery, které slouží k bezpečnému odložení použitých stříkaček. Tento projekt realizujeme doposud,“ vysvětlil vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu MČ Praha 1 a zároveň jeho protidrogový koordinátor Ladislav Varga.

Například od 24. srpna do 8. září zajistil Progressive celkem 417 použitých stříkaček, z toho 259 v kontejnerech a 158 nasbíraných v okolí.

Nejčastěji užívanou drogou je konopí, ze stimulancií převažuje pervitin, z drog opiátového typu jde o substituční lék Subutex.

Tisková zpráva ke stažení zde – DOC