Ministerstvo práce a sociálních věcí a další státní instituce je již delší dobu potýkají s problémem tzv. phishingových útoků.

Občanům chodí podvodné SMS a e-maily, které se tváří jako informace od státu, především o problematice dávek a státní pomoci. Tyto zprávy pak odkazují na falešné webové stránky.

Falešné webové stránky se snaží nalákat občany k poskytnutí citlivých osobních či bankovních údajů, jejichž zneužitím by útočníci mohli získat kontrolu nad jejich bankovních účtem.

Více o problematice a prevenci se dozvíte v přiloženém letáku.