V Truhlářské ulici vznikne nové volnočasové centrum v Praze 1. Jednou z priorit MČ Praha 1 zařazené do projektu MAP II je totiž spojit záchranu historického domu s využitím pro potřeby dětí, mládeže a občanů Prahy 1.

MČ Praha 1 vyčlenila v rozpočtu na rok 2019 částku 45 mil. Kč na rekonstrukci historického objektu. Předpokládané celkové náklady činí cca 70 mil. Kč. V roce 2018 byl zpracován projekt na rekonstrukci Atelierem KAVA.

Pro plnohodnotné využití domu je navrženo zpřístupnění a využití všech prostor domu – tedy i sklepů a podkroví. Proto je hmota domu doplněna o novou venkovní schodišťovou věž s výtahem. Ta umožňuje dostatečně kapacitní a bezbariérový přístup do všech podlaží, a jejich využití pro větší počet osob z hlediska požárních úniků. Obdobně jako jsou novodobé zásahy čitelné v exteriéru, i interiér je lokálně doplněn o drobné vestavky s potřebnými funkcemi (sociální a technická zařízení).