Během posledních dvou víkendů radnice Praha 1 pilotně vyzkoušela noční omezení nerezidentní dopravy v Dlouhé ulici. Data z hlukoměru ukázala snížení hlučnosti a navíc zvýšení efektivity opatření mezi prvním a druhým víkendem. Dopravní omezení nyní končí zásahem Městského soudu v Praze, který poukázal na formální pochybení úřadu při vydávání tohoto opatření. Praha 1 bude o možnost dopravu zklidňovat nadále usilovat a při formulování budoucích opatření omezujících vjezd do centra vezme výhrady soudu v potaz. V ulici také zůstane o víkendech zvýšený počet městských strážníků, kteří budou na dodržování nočního klidu dohlížet.

Po dvou víkendech končí zklidňování noční nerezidentní dopravy končí, dál pokračují bezpečnostní opatření. Podle rozsudku Městského soudu v Praze dopravní opatření nebylo dostatečně zdůvodněno. „Šlo o testovací provoz a vždy je samozřejmě obtížné opatření zdůvodňovat před možností ho vyhodnotit. Nyní data máme a jednoznačně ukazují, že se situace zlepšila a pilotní provoz dvou víkendů ukázal, že zklidnění dopravy je jednou z funkčních cest, jak zajistit místním klidnější spánek. Možnost lépe se vyspat podle nás rozhodně stojí za drobná dopravní omezení. Proto požádáme soud, aby bylo možné v opatřeních pokračovat,“ řekl starosta Prahy 1 Pavel Čižinský.

V Dlouhé ulici a okolí vedle toho dál pokračují nová bezpečnostní opatření. „V lokalitě zůstane o víkendových nocích více městských policistů, kteří budou na dodržování nočního klidu dohlížet. Zklidnění dopravy bylo jen jedním prostředkem z plánovaného mixu opatření, pokračujeme ve spolupráci s radním Petrem Hlubučkem, nočním starostou Janem Šternem a dalšími zástupci magistrátu v posilování počtu strážníků a v jednání s kluby, omezili jsme pub crawls nebo pivní kola,“ uvedl místostarosta Prahy 1 Petr Hejma.

Zmíněné omezení dopravy se týkalo páteční a sobotní noc od 22 do 3 hodin ráno ulic Dlouhá, V Kolkovně, Rámová, Masná, části ulic Kozí a Rybná. Do lokality byl zakázán vjezd nerezidentům a vozům taxislužeb.

Data z hlukoměru umístěného na křižovatce ulic Dlouhá, V Kolkovně, Kozí a Masná ukázala, že se hluk v oblasti citelně snížil. „Zatímco první víkend v dubnu, kdy doprava nebyla nijak omezena, překračoval hluk v oblasti obě noci 63 decibelů, první pilotní víkend se už snížil na hodnoty okolo 62 decibelů. Ještě lepší výsledky pak přineslo zklidnění dopravy druhý víkend, kdy hluk klesl pod 61 decibelů. Vzhledem k charakteru jednotek decibelů znamená pokles o 2 decibely snížení hluku o téměř polovinu,“ popsal radní Prahy 1 pro životní prostředí Petr Kučera.

„Ještě lepší výsledky omezení dopravy přineslo druhý pilotní víkend, a to i přes výrazné oteplení a nárůst počtu lidí v ulicích. Zklidnění dopravy budeme nyní detailně vyhodnocovat, ale předběžné výsledky ukazují, že si řidiči postupně zvykli a že zklidňování nerezidentní dopravy v centru může být jednou z efektivních možností,“ řekl radní Prahy 1 pro dopravu David Skála. Omezení se dotýká především taxíků, které tvoří až 80 % noční dopravy v centru. Rezidenti měli vjezd do oblasti přístupný bez omezení.

Příloha: graf porovnání hlukových hladin během jednotlivých dubnových týdnů.

Průměrné hodnoty kolem 60 decibelů v praxi znamenají značný rozptyl, kdy maximální naměřené hodnoty mohou běžně přesahovat 80, 90 nebo dokonce i 100 decibelů. Z naměřených dat lze vyčíst, že se podařilo výrazně omezit maxima hluku – zatímco o víkendových nocích, kdy nebyla dopravní opatření uplatněna, dosahovala naměřená maxima 80 dB prakticky v celém průběhu noci, v nocích s vyloučenou dopravou byla maxima v průměru o 3 až 6 decibelů nižší.

Rozsudek – PDF