Až 40 % všech jízd na koloběžkách LIME se odehraje v centru Prahy, přitom zhruba 60 % z nich provedou turisté, nikoli Pražané. Praha 1 nyní požaduje, aby policie důsledněji pokutovala jízdu po chodnících a další porušování předpisů a aby sdílené koloběžky byly evidované jako podnikání v tržním řádu Prahy. Nastavení nových podmínek umožňuje vypovězení memoranda o bikesharingu mezi společností a hlavním městem. 

Poplatek 100 Kč za odložení koloběžky mimo určenou zónu, který společnost zavedla, nemá podle zastupitelů Prahy 1 regulační efekt a pouze přináší společnosti větší zisk. Zastupitelé se shodli, že služba by měla být podřízena tržnímu řádu, jelikož jde o běžné podnikání ve veřejném prostoru, nikoli o sdílenou službu.  

„Společnost nabízí svůj produkt – koloběžku – za úplatu k užití zákazníkovi a děje se tak přímo na chodnících v památkové rezervaci i jinde. Není možné, aby takové  podnikání dále probíhalo na úkor jiných, kteří musí za zabrání každého centimetru veřejného prostoru platit městu zábor,“ vysvětluje starosta Pavel Čižinský. „O zařazení koloběžek do tržního řádu jednám s hlavním městem už od června, navrhli jsme i přesné znění daného paragrafu. Podle mých informací nyní hlavní město prověřuje možnost takové úpravy u ministerstva průmyslu a obchodu,“ dodává. 

Zařazení do tržního řádu by mimo jiné mohlo přinést tzv. virtuální stojany, tedy místa určená pro odkládání koloběžek. Městská část bude při jejich schvalování důsledně dbát o dostatečnou průchodnost chodníků. Odložení stroje mimo určená místa by pak mohly řešit město i městská policie, možnost sankcí by měla provozovatele motivovat k větší odpovědnosti. 

„Společnost LIME za celou dobu jednání nezapracovala v úplnosti žádný z našich požadavků, mezi které patřilo právě vytvoření virtuálních stojanů jako jediných míst pro parkování koloběžek, zlepšení informovanosti zákazníků o dopravních předpisech nebo nastavení maximálního počtu koloběžek ve městě. Takto si nepředstavujeme partnerské jednání, proto nyní požadujeme zavedení striktních pravidel například prostřednictvím tržního řádu,“ komentuje dění radní pro dopravu David Skála. 

Podle opozice v zastupitelstvu koloběžky navíc odporují platné legislativě, jelikož například nemají odrazky odpovídající velikosti a umístění a jejich světla nemají seřízený světlomet, čímž oslňují ostatní účastníky provozu. Porušováním předpisů se společnost podle opozičních zastupitelů dopouští obecného ohrožení. 

Z hlediska předpisů je koloběžka dopravní prostředek klasifikovaný obdobně jako bicykl, proto je na nich jízda po chodnících zakázaná. 

„Zadali jsme zvýšená bezpečnostní opatření městské policii, která pokutuje jízdu po chodnících. Za dva dny, 19. a 20. října, strážníci řešili 56 takových přestupků, z toho 55 spáchali jezdci na koloběžkách a jeden cyklista, jednou řešili přestupek za jízdu pod vlivem alkoholu. Za tyto přestupky policie udělila pokuty za 23 900 korun,“ komentuje místostarosta Prahy 1 Petr Hejma, který má v gesci bezpečnost. 

Tisková zpráva ke stažení – DOC