Rada Prahy 1 dnes jednomyslně schválila Pravidla pro označování provozoven v centru, která v prosinci přijala rada hlavního města. Stalo se tak ve stejný den, kdy v centru města začala demontáž telefonních budek, o kterou zástupci Prahy 1 dlouhodobě usilovali. Z Pražské památkové zóny by měly být odstraněny do konce února. 

Jsou to další tři kroky k tomu, aby centrum nebylo turistickým cirkusem, ale místem k žití. Pravidla veřejných prostranství především omezují počet komerčních akcí, na které si místní často stěžovali, především na hluk a jejich četnost. Centrum už je tak dost zatížené turistickým ruchem, tak mu můžeme ulevit alespoň tím, že se část akcí přesune jinam. Další dobrou zprávou je, že z ulic zmizí telefonní budky, které už dávno neslouží svému původnímu účelu, ale zůstaly jen reklamním nosičem a místem, kam se dá schovat. A konečně, Pravidla pro označování provozoven jsou koncepčním opatřením proti vizuálnímu smogu. Všechna opatření vedou ke klidnějšímu centru k životu, plníme tak náš politický program,“ říká starosta Prahy 1 Pavel Čižinský (Praha 1 Sobě).

Pravidla pro označování provozoven připravila pražská radní Hana Třeštíková, dávají se nově do smluv objektů v majetku města a městských firem, které se nacházejí v Pražské památkové rezervaci. Nově se jimi bude řídit i Praha 1.

Také my teď budeme do smluv uzavíraných Prahou 1 připojovat, že reklama na provozovnách nesmí obsahovat polepy na dveřnicích, reflexní a další křiklavé prvky nebo blikající cedule. Legislativa je u nás hodně děravá a na spoustu nešvarů nedosáhneme, proto musíme dělat maximum nejprve u objektů v majetku městské části,“ dodává Pavel Čižinský.

Podle pražské radní Hany Třeštíkové současná legislativa nedosáhne například na obrazovky s reklamou umístěné hned za sklem. Vizuální dojem z ulice je stejný, ovšem zákon zakazuje pouze obrazovky umístěné před výlohou. Mezi další rušivou reklamu, kterou legislativa neumí ošetřit, patří například polepy výloh nebo reklama umístěná na dveřnících.

Podle nových pravidel by mělo firemní označení na výloze tvořit nejvýše 20 % skleněné plochy, z firemních štítů a výstrčí by měly zmizet celoplošné fotografie, výrazné barevné grafické motivy a další ilustrace nebo drobné informace jako jsou webové stránky či telefonní čísla. Provozovny nově mají přestat využívat reflexních, fluorescenčních a jinak křiklavých prvků a také sériově vyráběných nápisů (OPEN atd.) a blikajících, rotujících a jinak pohyblivých nápisů. Výjimku budou mít typizované prvky, například první pomoc, lékárna nebo pošta.

Manuál pro veřejná prostranství

Druhým schváleným materiálem je manuál, který upravuje možnosti pořádání veřejných akcí na Hradčanském náměstí, Palachově náměstí, Náměstí republiky, na Kampě a na Ovocném trhu. Pravidla upravují typologii a četnost akcí, u čistě komerčních akcí, které mají za cíl prezentovat nějaký produkt, výrazně omezují jejich možný počet v měsíci. 

„Z debat s veřejností máme jasné signály, že oceňují akce, které mají nějaký komunitní charakter a smysluplný účel, kde si i oni například mohou nakoupit potraviny nebo řemeslné výrobky. Naopak komerční akce, často doprovázené hlasitou hudbou místním vadí, a obzvlášť pokud se konají každý druhý víkend. Klíčová byla spolupráce městské části a hlavního města. My teď máme hotovo a pražští radní mají připravená obdobná pravidla pro Václavské a Staroměstské náměstí,“říká k opatření radní David Skála.

Tisková zpráva ke stažení zde – DOC