Mateřská škola Hellichova
Adresa Hellichova 300/13
Praha 1
118 00
Telefon
E-mailWWW
257 312 707
ms-hellichova@volny.czwww.ms-hellichova.cz
Typ organizace
Ředitelka
Útvar působnosti
příspěvková
Bc. Pánková Pavlína
Odbor kancelář starosty/oddělení školství
Mateřská škola Letenská
Adresa Letenská 5/120
Praha 1
118 00
Telefon
E-mailWWW
257 533 755
msletenska@seznam.czwww.msletenska.cz
Typ organizace
Ředitelka
Útvar působnosti
Příspěvková
Matlasová JitkaOdbor kancelář starosty/oddělení školství
Mateřská škola Masná
Adresa Masná 11/700
Praha 1
110 00
Telefon
E-mailWWW
222 311 538
skolka@msmasna.czwww.msmasna.cz
Typ organizace
Ředitelka
Útvar působnosti
Příspěvková organizace
Bc. Hegerová Jana
Odbor kancelář starosty/oddělení školství
Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči
Adresa Národní 416/37
Praha 1
110 00
Telefon
E-mailWWW
224 211 341
ms.narodni@seznam.czwww.msnarodni.unas.cz
Typ organizace
Ředitelka
Útvar působnosti
příspěvková
Bc. Matoušková ŠárkaOdbor kancelář starosty/oddělení školství
Mateřská škola Opletalova
Adresa Opletalova 14/925
Praha 1
110 00
Telefon
E-mailWWW
224 212 297
msopletalova@volny.czwww.msopletalova.cz
Typ organizace
Ředitelka
Útvar působnosti
příspěvková
Mgr. Enderst Moravcová JitkaOdbor kancelář starosty/oddělení školství
Mateřská škola Pštrossova
Adresa Pštrossova 204/11
Praha 1
110 00
Telefon
E-mailWWW
224 930 422
mspstros@volny.czwww.mspstrossova.cz
Typ organizace
Ředitelka
Útvar působnosti
příspěvková
Mgr. Zavadilová Jarmila
Odbor kancelář starosty/oddělení školství
Mateřská škola Revoluční
Adresa Revoluční 1247/26
Praha 1
110 00
Telefon
E-mailWWW
224 829 378
info@msrevolucni.czwww.msrevolucni.cz
Typ organizace
Ředitelka
Útvar působnosti
příspěvková
Mgr. Pavlíčková Jaromíra
Odbor kancelář starosty/oddělení školství
Nemocnice Na Františku
Adresa Na Františku 847/8
Praha 1
110 00
Telefon
Email
WWW
222 801 111
info@nnfp.cz
www.nnfp.cz
Typ organizace
Ředitel pověřený řízením a vedením
Útvar působnosti
příspěvková

MUDr. Robert Zelenák
zdravotnictví

Středisko sociálních služeb
Adresa Dlouhá 736/23
Praha 1
11000
Telefon
Fax
WWW
222 322 243
222 322 243
www.socialnisluzby-praha1.cz
Typ organizace
Ředitelka
Útvar působnosti
příspěvková
Helena Čelišová
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Škola v přírodě Čestice
Adresa Čestice 8
Čestice
387 19
Telefon
E-mailWWW
383 396 103
svp.cestice@seznam.czwww.svp-cestice.cz
Typ organizace
Ředitelka
Útvar působnosti
příspěvková
Vilánková Marie
Odbor kancelář starosty/oddělení školství
Školní jídelna Uhelný trh – Dražického náměstí
Adresa Dražického nám. 10
Praha 1
118 00
Telefon
E-mailWWW
257 530 957
sjdrazicka@volny.czwww.sjuhelnytrh.wz.cz
Typ organizace
ŘeditelkaÚtvar působnosti
příspěvková
Břecková RenátaOdbor kancelář starosty/oddělení školství
Školní jídelna Uhelný trh – Dušní
Adresa

 

Dušní 1

Praha 1

110 00

Telefon

E-mail

WWW

222 318 340

jidelna.dusni@seznam.cz

www.sjuhelnytrh.wz.cz

Typ organizace
ŘeditelkaKontaktní osoba
Útvar působnosti
příspěvková
Břecková RenátaNováková Hana

Odbor kancelář starosty/oddělení školství

Školní jídelna Jindřišská
Adresa Jindřišská 36/966
Praha 1
110 00
Telefon
E-mailWWW
224 214 469
sj.jindrisska@seznam.czwww.sj-jindrisska.nazory.eu
Typ organizace
ŘeditelkaÚtvar působnosti
příspěvková
Volfová Alexandra
Odbor kancelář starosty/oddělení školství
Školní jídelna Karmelitská
Adresa Karmelitská 546/13
Praha 1
118 00
Telefon
E-mailWWW
257 532 695
sj-karmelitska@quick.czwww.malostranskazs.cz/jidelna/t/
Typ organizace
ŘeditelkaÚtvar působnosti
příspěvková
Moravcová Yveta
Odbor kancelář starosty/oddělení školství
Školní jídelna Uhelný trh
Adresa Uhelný trh 425/4
Praha 1
110 00
Telefon
E-mailWWW
224 229 840

sjuhelnytrh@volny.cz

www.sjuhelnytrh.wz.cz

Typ organizace
ŘeditelkaKontaktní osoba

Útvar působnosti

příspěvková
Břecková RenátaMartínková Dagmar
Odbor kancelář starosty/oddělení školství
Školní jídelna Vojtěšská
Adresa Vojtěšská 216/13
Praha 1
110 00
Telefon
E-mailWWW
224 934 797
sjvojtesska@volny.czwww.volny.cz/sjvojtesska
Typ organizace
ŘeditelkaÚtvar působnosti
příspěvková
Šulcová Milada
Odbor kancelář starosty/oddělení školství
Školní jídelna Zlatnická
Adresa Zlatnická 1120/13
Praha 1
110 00

Telefon
E-mail

WWW

 

222 318 721
sjzlatnicka@volny.cz

http://new.truhla.cz/zakladniskola/

Typ organizace
ŘeditelkaÚtvar působnosti
příspěvková
Dvořáková Eva
Odbor kancelář starosty/oddělení školství
Malostranská základní škola (dříve ZŠ Josefská a ZŠ Karmelitská)
Adresa Josefská 626/7
Praha 1
118 00
Telefon
E-mailWWW
257 289 440
info@malostranskazs.cz
www.malostranskazs.cz
Typ organizace
Ředitel
Útvar působnosti
příspěvková
Mgr. Ledvinka Tomáš
Odbor kancelář starosty/oddělení školství
Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky  (dříve ZŠ Mikulandská a ZŠ Uhelný trh)
Adresa Uhelný trh 425/4
Praha 1
110 00
Telefon
E-mailWWW
224 211 872

info@branajazyku.cz
www.branajazyku.cz

Typ organizace
Ředitel
Útvar působnosti
příspěvková
Mgr. Tlustý Petr
Odbor kancelář starosty/oddělení školství
Základní škola J. Gutha-Jarkovského (dříve ZŠ Truhlářská)
Adresa Truhlářská 1120/22
Praha 1
110 00
Telefon
E-mailWWW
224 811 811
info@truhla.cz
www.truhla.cz
Typ organizace
Ředitelka
Útvar působnosti
příspěvková
PhDr. Kendíková Jitka
Odbor kancelář starosty/oddělení školství
Základní škola nám. Curieových
Adresa nám. Curieových 886/2
Praha 1
110 00
Telefon
E-mailWWW
224 890 189
info@zscurie.cz
www.zscurie.cz
Typ organizace
Ředitelka
Útvar působnosti
příspěvková
Mgr. Martínková TerezaOdbor kancelář starosty/oddělení školství
Základní škola Vodičkova
Adresa Vodičkova 683/22
Praha 1
110 00
Telefon
E-mailWWW
222 231 648
info@zsvodickova.cz
www.zsvodickova.cz
Typ organizace
Ředitelka
Útvar působnosti
příspěvková
Mgr. Zelená Dagmar
Odbor kancelář starosty/oddělení školství