Bílá labuť, budova Banky čs. legií, paláce AXA a YMCA nebo hotel Imperial ve stylu art deco jsou skvosty moderní architektury, které umocňují zajímavost ulice Na Poříčí, o jejíž revitalizaci se už více než deset let diskutuje.

Ke stažení ZDE

Po letech přešlapování se projekt konečně dostává do fáze investiční přípravy. Nyní probíhá řada diskuzí o technických detailech, zejména o upřesnění poloh a způsobu výsadby stromů, umístění městského mobiliáře a osvětlení. Pak bude projekt nachystán pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Ulice by měla projít zásadní proměnou ve smyslu zlepšení pobytového komfortu. Po letech, kdy byla poněkud zapomenutá, by se měla znovu stát přitažlivým městským prostorem. Historicky byla ulice tepnou propojující samotný střed Prahy a území s výrazným rozvojovým potenciálem směrem do Karlína. Také proto zde vzniklo velké množství staveb, které jsou skutečnou čítankou moderní architektury. Smyslem plánované revitalizace je také podtrhnout její výjimečnost a navrátit jí někdejší glanc. Mimo jiné rozšířit chodníky a změnit jejich vzhled stromořadím a místy k zastavení. To vše bude zakomponováno do prostoru s ohledem na historické památky a stále atraktivní obchodní a společenský parter.

Uvažované zkrácení přechodů by mělo omezit možné kolize při pohybu chodců. Chystá se také usměrnění dopravy s tím, že potřebné množství pohotovostních stání by zůstalo zachováno. Měly by být limitovány zbytné průjezdy lokalitou. A kdy dojde k uskutečnění projektu? Vše záleží na rychlosti, s níž budou projekt a jeho projednání dokončeny. Pokud všechno půjde dobře, mohlo by se tak stát do konce tohoto roku a v roce příštím na projekt navázat realizací vlastního záměru. Ta by pak měla trvat několik měsíců.

Svoje podněty a připomínky můžete zasílat na e-mail: participace@praha1.cz do 10. května.

O rekonstrukci obchodního domu a jeho okolí jsme si povídali s Markem Tichým, architektem ze společnosti TaK Architects.

Více než osmdesát let stará budova Bílé labutě patřila kdysi k architektonicky nevšedním obchodním domům ve střední Evropě. V čem spočívala její výjimečnost?

Bílá labuť byla výjimečná v řadě ohledů. Svou velikostí, která měla připomínat zaoceánský parník zakotvený na významné obchodní třídě Na Poříčí, byla především manifestem úspěšné československé ekonomiky a obchodu. Vznikla jako první obchodní palác svého druhu ve střední Evropě a srovnatelná byla jen s velkými obchodními domy své doby, kterými tehdy byly třeba Gallerie La Fayette nebo Karstadt. Byla inspirována myšlenkou obchodních věží, proto byla jednotlivá podlaží propojena rychlovýtahy a v přízemí se objevil v Evropě první instalovaný eskalátor, kterému se tehdy říkalo jezdící chodník

Těch unikátních technologií bylo v obchodním domě víc?

Provoz například disponoval nákladními výtahy, vlastní potrubní poštou, měl nadčasově vyřešen systém chlazení a topení prostřednictvím systému Crital umístěného přímo ve stropních konstrukcích objektu. Bílá labuť byla současně jedním z výrazných příkladů avantgardní meziválečné architektury, která odhazovala zavedené pořádky a usilovala o soulad funkce a formy. Měla být zářícím bodem na rušné třídě, výkladem, který „běžné kolemjdoucí promění v zaujaté kupující“. Také proto bylo hlavní průčelí vymyšleno jako velkoplošná obrazovka složená ze 180 skleněných tabulí unikátního českého výrobce Thermolux vyplněných skelnou tkaninou, která ve dne světlo distribuovala do hloubky interiéru, v noci do okolí. Bílá labuť byla programově připravená i na svou extenzi nebo proměnu, protože jak sami její tvůrci uvádí, „obchod je věc živá a architektura obchodu sloužící se mu musí dokázat přizpůsobit, aby neztratila svůj smysl“. Smělé vize a obchodní velkorysost ale přerušil nástup nacismu, ambice první československé republiky pak definitivně smazalo čtyřicet let komunismu.

Jaká proměna čeká Bílou labuť?

Vlastníkem obchodního domu je česká společnost, která rekonstrukci stavby dlouhodobě a pečlivě připravuje více než deset let. Koncept je založen na zachování obchodní funkce a oživení této ikonické značky. První fáze obnovy, která je před dokončením, byla zaměřená na téměř restaurátorskou obnovu celého průčelí včetně zmíněné unikátní prosklené vnější stěny. Zde bych zdůraznil, že došlo nejen k precizní rekonstrukci všech historických prvků, tvarosloví nerezových linií, keramických obkladů a neonů, ale současně k výměně poškozených skel. Jejich výroba byla zadána opět společnosti Thermolux, která se před druhou světovou válkou přesunula z Čech do Švýcarska, kde stále působí. Další fáze souvisí nejen s obnovou všech interiérů, ale také s dostavbou části objektů.

Slyšela jsem, že vznikne nová pasáž.

Chceme využít volné, nezastavěné části parcely ve vnitrobloku a dokončit propojení obchodního domu a navazujícího hotelu. Současně s tím dojde k zastropení zásobovacího dvora, nad kterým vznikne nový veřejný prostor propojený přízemím obchodního domu s ulicí Na Poříčí a hotelem Bílá labuť s Petrskou čtvrtí. To bude, myslím, ta nejviditelnější proměna. Vznikne nová pražská pasáž přímo navazující na tu v objektu Archa. Vnitroblok by měl dostat výrazně pobytový charakter, právě z něj bude přístupný nejen obchodní dům, ale i nové administrativní křídlo. V jeho parteru najdeme kavárny, obchody i další občanskou vybavenost. Pokud bychom chtěli proměnu popsat obecněji, jejím cílem je využít potenciál a energii Bílé labutě jako obchodní značky a výjimečné architektury a obojí znásobit. Obojí s pokorou a respektem k domu a lokalitě.

V jakém časovém horizontu by vše mělo probíhat?

První stavební etapa je ve fázi realizace, navazující pak ve fázi územního řízení. Celá proměna by měla být dokončena během několika příštích let.