Slavnostní koncert duchovní hudby žáků pražských základních uměleckých škol. Jejich vystoupení podpoří i hráči České filharmonie se souborem dvouplátkových nástrojů či nadaní violoncellisté ze ZUŠ napříč celou ČR, stipendisté Akademie MenART, kteří pracovali pod vedením první dámy violoncella, Michaelou Fukačovou. V tomto výjimečném spojení přináší hudební řetěz děl mistrů barokní a romantické duchovní hudby. Výtěžek z dobrovolného vstupného je ve prospěch Farní charity Nejsvětějšího Srdce Páně.

Více informací najdete zde: ZUŠ OPEN (zusopen.cz)