Zveme na připravovanou výstavu obrazů Antonína Sládka v Galerii Millennium. Výstava bude zahájena 30. 4. a potrvá do 31. 5.

Cestovatel, pražský bonviván v klobouku a s nezbytnou šálou kolem krku, milovník života. To všechno a ještě mnohem více byl malíř, grafik a karikaturista Antonín Sládek

Historik umění Josef Kroutvor v publikaci Malíř v klobouku napsal: „Antonín Sládek byl prostě skvělý profesionál, pracoval rychle a s jistotou. Kresby a obrazy vznikaly poměrně snadno, ale za tvorbou stála nashromážděná zkušenost a přirozený talent. Podstatná je epičnost tvorby, často skrytá, uložená v podtextu. Sládkovy obrazy žijí, vyprávějí nám příběhy, a to nikoli v symbolech, ale přímo v hovorové řeči. Sládek nebyl člověkem teorie, ale praxe, kresba i malba byla pro něj dílem okamžiku, po němž následoval čin.“

Antonín Sládek se narodil v roce 1942 v malé obci Huštěnovice u Uherského Hradiště. V letech 1961 až 1967 studoval pražskou UMPRUM a úspěšně absolvoval u profesora Aloise Fišárka. Jeho absolventský obraz nazvaný Dětství Morseovo zakoupila Národní galerie v Praze. Slibný začátek mladého umělce však ukončila invaze vojsk Varšavské smlouvy a nastupující normalizační režim. Sládkův tvůrčí přístup oslavující barvy života byl v přímém rozporu s předepsanou šedivostí socialistického umění. Příznačně prohlásil: „Mám talent, ale nevím, co mám dělat.“

Období nejistoty ukončí až jeho sňatek s Francouzkou Danielle Mokeddes. Umožní mu vycestovat do Francie, setkat se s přáteli a zejména tvořit. Ve francouzské metropoli s oblibou navštěvuje kavárny, získává mnohé příznivce a prožívá své zlaté období. Maluje portréty, v nichž dokáže vystihnout charakteristický rys portrétovaného. Ve své sbírce je doplňuje krajinami, zátišími, obrazy interiérů, erotickými motivy. Věnuje se kresbě a knižní grafice. Jeho tvorba připomíná francouzskou modernu v tom nejlepším slova smyslu, nenechává se ovlivňovat módními trendy. Po roce 1989 vystavuje doma i v zahraničí.

Životní i malířský příběh Antonína Sládka se předčasně uzavřel 9. listopadu 2005.