Zveme na výstavu ČERNÝ HUMOR v Galerii Hollar celé řady umělců (Petr Palma a Jiří Slíva (SČUG Hollar), Zdenka Hušková a
Filip Buryán a hosté).

Vernisáž výstavy proběhne ve středu 6.9.2023 v 17 hod.
Termín výstavy 7.9. – 1. 10. 2023 | út-ne 10-12 13-18 hod
Komentovaná prohlídka 26.9.2023 v 17 hod.

V rámci sousedských slavností „Zažít město jinak“ proběhne v sobotu
16.9.2023 od 14 do 16 hod. ukázka grafických technik a v 17 hod.
komentovaná prohlídka.

Kurátor výstavy: Pavel Piekar

~

„Výstavu, v jejímž názvu bychom měli slovo humor, jsme v Hollaru minimálně posledních 10 let nepořádali. To je také důvod, proč jsme se rozhodli tuto výstavu uspořádat. Na rozdíl od tvorby dramatické a literární se humor v umění výtvarném nevyskytuje často. Karikatury – tolik oblíbené v průběhu 20. století – známe, ale tvorba obou umělců, kteří spolu vystavují, je jiná, protože svůj osobitý humor vytváří z vnitřní potřeby nikoliv na zakázku.

Skutečný černý humor je charakteristickým rysem celé tvorby Petra Palmy – umělce z Českých Budějovic, který ve své tvorbě odhaluje něco v umění málo viděného – sarkastický pohled na realitu života, který je často velice krutý, ale tento pohled je formulován tak, že je směšný a vy se – nevědomě – rozesmějete. Pro zobrazení svého světa používá techniku černobílého nebo dvoubarevného linorytu, který je velice rafinovaně zpracován, vyryt a autorsky vytištěn.

Humor Jiřího Slívy více pohladí. Jeho přesná liniová kresba je blízká karikatuře – ve své jednoduchosti a sdělnosti. Humorné napětí vzniká propojením dvou protikladných světů. Jiří Slíva se pohybuje nejvíce v litografii, tato technika nejlépe odpovídá jeho kresebným schopnostem.

Jako hosté jsou k výstavě přizváni dva výtvarníci, kteří s motivem humoru systematicky pracují – Zdenka Hušková a Filip Buryán.“