Výroční schůze Spolku přátel myslivosti Újezd
Srdečně zveme všechny členy Sdružení i nové zájemce o členství na výroční schůzi Spolku přátel myslivosti Újezd ve středu 15. listopadu v 19:00 v myslivně Klub Újezd.
Rámcový program výroční schůze:
V průběhu schůze dojde ke zhodnocení aktivit sdružení v letošním roce 2023 a také k projednání plánovaných aktivit v roce příštím 2024. Členové také vyslechnou zprávu zpravodaje Spolku o stavu zvěře v naší budoucí honitbě Petřín-Hradčany včetně informace o dalších krocích vedoucích k ustanovení této naší honitby. Schůze bude zakončena diskuzí členů o myslivosti, ekologii, vzdělávání, přírodě, vesmíru a jeho zákonitostech. Pro zájemce z naší členské základny proběhne také komentovaná prohlídka naší budoucí honitby.
Jako občerstvení bude podáváno spolkové pivo či víno a myslivec.