Vernisáž výstavy z cyklu Mladá grafika O POHYBU

Zveme vás na výstavu z cyklu Mladá grafika O POHYBU, která se uskutečnív Galerii Hollar.

Vernisáž výstavy: středa 6.3.2024 v 17 hod
• termín výstavy: 7.3. – 31.3.2024 | út-ne 10-12 13-18 hod
• komentovaná prohlídka: úterý 26.3.2024 v 17 hod

Kurátoři výstavy: Jaroslava Severová a Tomáš Moravec

Výstava O POHYBU ukazuje práce studentů z Univerzity Hradec Králové. Chce předvést možnosti grafiky
v nových, jiných souvislostech, v posunech možností, která současná média, nový způsob tisku přinášejí.

Co je grafika? Bod, linka, plocha. Základem je kresba. A pak matrice a otisk matrice. Pro vystavené práce
je matricí zdrojový kód v počítači, který zaznamenává kresbu autora. Obraz je možné tisknout a statickými
obrazy demonstrovat pohyb, změnu, metamorfózy, nebo kresby rozpohybovat a přímo promítat ve formě videa.

Vystavené práce jsou rozdílné ve formě i v obsahu. Jako nejdůležitější a určující se zdá osobní vklad
jednotlivých autorů, zpráva o vlastním porozumění skutečnosti. Někteří zobrazují úzkost z proměn rychlých
a nezvládaných / megapolis, změna klimatu/, jiní žertují / otvírání a zavírání očí, snící hlava, cesta z města
HK do města N /, nebo si vzpomínají na hodiny fyziky / čas, skupenství vody/.

Výstava prezentuje výsledky studia v roce 2023 až 2024.