Zveme vás na další koncert v rámci cyklu „Varhanní nešpory maltézských rytířů“, který uspořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za podpory Městské části Praha 1 v zahradě Velkopřevorského paláce v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně koncert duchovní hudby v pondělí 12. června 2023 v 18 hod.
Program J.S.Bach, J.Downland, G. Caccini, Ch. Gounod, A.Lotti, L.Viadana, L. van Beethoven. Účinkuje Dechové okteto Pražské konzervatoře, Collegium Instrumentale. Dirigují Pavel Tylšar a Michal Reiser.
Vstup na koncert je volný.