Varhanní nešpory maltézských rytířů

V rámci cyklu „Varhanní nešpory maltézských rytířů“ uspořádá Suverénní  Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory Městské části Praha 1 v řádovém kostele Panny Marie pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně  koncert duchovní hudby v pondělí 8. ledna 2024 v 17  hod.

Program: vánoční skladby napsané francouzskými skladateli kolem roku 1700 – v době vlády Ludvíka XIV. Účinkují: Tereza Glosová – soprán, Tomáš Hála – varhany.

Vstup volný.