4. ročník soutěže Zachraňte plcha velkého
Soutěž „Zachraňte plcha velkého“ je název soutěže pro děti ve věkové kategorii 5 – 15 let, v  literární kategorii do 18 let. Cílem soutěže je upozornit na chráněné živočichy v centru Prahy, v Petřínských sadech a v Lobkovické zahradě a na celou faunu a flóru v centru naší metropole. Žije zde nejen plch velký, ale také strakapoud prostřední, lejsek šedý, netopýr rezavý a další živočichové.

Soutěž vyhlašuje Petřínská iniciativa s Femancipation, z.s. Patrony jsou paní Mgr. Eva Špačková, přírodovědec RNDr. Jiří Sádlo a ochránce zvířat JUDr. Jiří Pospíšil. Záměrem soutěže je upozornit na chráněné živočichy, a bránit jejich vyhubení.

Soutěží se ve dvou kategoriích:

1/ Výtvarná kategorie – kresba, grafika nebo malba do formátu A3

2/ Literární kategorie  – poezie nebo próza do 250 slov