Zveme vás na první koncert 18. ročníku cyklu Skladatelé dětem – děti skladatelům

Skladby:
Kateřiny Horké, Jiřího Laburdy, Jindry Nečasové Nardelli, Karla Pexidra, Romany Schuldové, Jana Vrkoče a Zdeňka Zahradníka, Karla Husy – čestného člena SČS in memoriam, Lubora Bárty, Ivo Bláhy a Petra Ebena in memoriam, Štěpánky Hrubecké, Jindřicha Czerného, Pavla Kudeláska a Jiřího Sychy j.h. a možná i studentů s vlastními skladbami

přednesou žáci a studenti ZUŠ Jižní Město – Praha 4 ZUŠ U Prosecké školy – Praha 9 ZUŠ Bajkalská – Praha 10 HAMU – Praha 1 DPS Kampata – KC Kampa Praha 1 i děti získávající radost z hudby díky soukromé výuce.

Akce proběhne v KC Unitaria

Anenská 5, Praha 1

                                                                                                    

Vstup volný – vstupné dobrovolné