Příběhy našich sousedů

V pátek 22. března od 17 hodin se ve Středisku volného času Jednička uskuteční slavnostní prezentace projektu Příběhy našich sousedů, který dětem přibližuje vzpomínky pěti proslulých i méně známých pamětníků z Prahy 1, jejichž životy významně ovlivnily dějinné události 20. století, které se odehrály na československém území.

Do projektu Příběhy našich sousedů, který se na Praze 1 konal letos již pošesté, se zapojilo celkem pět žákovských týmů z pěti základních škol. Pod vedením svých učitelů zaznamenali pamětnická vyprávění žáci ze ZŠ J. G. Jarkovského, ZŠ Vodičkova, ZŠ nám. Curieových, ZŠ Brána jazyků a Malostranská ZŠ a gymnázium. V průběhu šesti měsíců žáci nejprve natáčeli vyprávění pamětníků a dohledávali dokumentární materiály k jejich příběhům. Ze shromážděných podkladů pak vytvořili vlastní dokumentární díla, která odborné i široké veřejnosti představí právě na slavnostní prezentaci.

Děti zpovídaly Marii Rudoleckou, rodačku z Vysočiny, která po bratrově emigraci do Švédska zažívala ústrky od komunistického režimu a Bohdana Sekowského, který kvůli emigraci bratra do Německa nemohl studovat. O životě v komunistickém režimu a dnes jim vyprávěl investigativní novinář Josef Klíma a také Zdeněk Nachlinger, pamětník ze zahradnické rodiny, který mnoho let působil ve sklenících Tušimice a nikdy nevstoupil do KSČ. Velmi zajímavé jsou vzpomínky známého ilustrátora Marko Čermáka, který největší část svého života prožil právě v Praze 1.

V rámci slavnostního podvečera odborná porota ve složení Michal Šmíd (historik), Ladislav Dvořák (novinář) a Jaroslava Vaňková (pedagog) posoudí zpracovaná dokumentární díla žáků i jejich prezentace před publikem a všem týmům poskytne cennou zpětnou vazbu. Prezentace, kterou bude ve Středisku volného času Jednička na adrese Truhlářská 8, Praha1, moderovat Lucie Strejčková, je přístupná veřejnosti.  Projekt finančně podpořila městská část Praha 1.