Národní rozvojový den
Pojďte s námi oslavit historicky první Národní rozvojový den na Ministerstvu zahraničních věcí, pojďte s námi udělat svět lepším, protože Česko pomáhá!
Rádi bychom Vás pozvali dne 25. dubna 2024 od 13 do 17 hodin do zahrady Černínského paláce na MZV, Loretánské náměstí 5, Praha 1. (vstup z ulice Černínská 101/1).
Těšit se můžete na zajímavé rozhovory a osobnosti, interaktivní prezentace, výstavy, promítání a další zajímavé aktivity.
Program – hlavní podium*:
13:00 – Zahájení s moldavským hudebním doprovodem
13:20 – Co to znamená pomáhat při katastrofách?
O zážitcích z práce v terénu budou hovořit zástupce vyprošťovacího týmu hasičů, lékař spolupracující s Lékaři bez hranic a reportér z krizových oblastí
14:00 – Jak může jednotlivec pomáhat v zahraničí?
Na pódiu vystoupí Arthur Sniegon, který mění osudy zvířat v Africe, s Jankem Rubešem a dalšími zajímavými osobnostmi!
15:00 – Jak Česko přispívá ke zlepšení podmínek ve světě?
Zážitky a dojmy z pracovních cest ministra zahraničí J. Lipavského
15:30 – Co Česko dělá pro ochranu lidských práv ve světě?
Dozvíte se, jak Česko podporuje občanskou společnost a nezávislá média v zahraničí. Těšit se můžete na zajímavé hosty
16:30 – Závěrečné vystoupení zástupce Ministerstva zahraničních věcí
Výstavy: Česko pomáhá (ve vstupní části), Zdravotně-humanitární program MEDEVAC
Promítání: 13 – 14:30 Jeden svět, 14:30 – 15:30 ukázky z cest ministra zahraničí, 15:30 – 17:00 (promítání se uskuteční v Kaňkově pavilonu na zahradě MZV. K dipozici budou místa k sezení).
Interaktivní aktivity: 3D brýle, ve kterých můžete nahlédnout do reality rozvojových zemí, aktivity záchranného týmu, dopisy nespravedlivě vězněným a pronásledovaným, úniková hra s motivem etiopské dívky i prezentace aktivit Kashitu Teamu a další!
Můžete se také těšit na prezentaci partnerských zemí s živou hudbou a ochutnávkou regionálních potravin (Bosna a Hercegovina, Gruzie, Moldavsko, Ukrajina).
Těšíme se na vás!