Musica Florea - Don Juan & Čarovná Girlanda

Gluckův balet Don Juan (1761) je jedním z nejvýznamnějších baletů 18. století. Skladatelovo chápání tance jako autonomní umělecké formy mu umožnilo zkomponovat partituru, která znamenala převrat –⁠ hudebním pojetím a celkovým zpracováním.

Balet Čarovná Girlanda byl obnoven podle not dochovaných v zámeckém hudebním archivu v Českém Krumlově, dobových scénářů a vzácně zachovaných ikonografických pramenů. V tomto barvitém rokokovém baletu budou převedeny předepsané efekty inscenace dle technických možností scény Florea Theatrum – Letní scény HAMU.

Více se dozvíte zde.