Květnové Varhanní nešpory maltézských rytířů

V rámci cyklu „Varhanní nešpory maltézských rytířů“ uspořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory Městské části Praha 1 v řádovém kostele Panny Marie pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně koncert duchovní hudby.

Ten proběhne v pondělí 13. května 2024 v 17 hod.

Program: J. Klička, J. Benda, W.A. Mozart, B. Smetana, J. Ropek.

Účinkují: Eva Prchalová – flétna, Ondřej Valenta – varhany.

Vstup volný.