VARHANNÍ NEŠPORY MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ

 probíhá za podpory Městské části Praha 1

 

 

 

V KOSTELE PANNY MARIE POD ŘETĚZEM

Praha 1 – Malá Strana, Lázeňská ul.

v pondělí 6. února 2023 v 17.00 hod.

 

ÚČINKUJE:

Magdaléna Heboussová – soprán

Petr Čech – varhany

 

PROGRAM:

G.F. Händel, W.A. Mozart, C. Franck

                          

(vstup volný)