Dubnové Kostelní slavnosti - Pocta české hudbě

Ve čtvrtek 25. dubna v 18 hodin se setkáme v kostele sv. Tomáše na Malé Straně. Nachází se v ulici Josefská, hned vedle tramvajových kolejí.

Mými hosty budou dva velmi výjimeční kytaristé – Matěj Freml a Patrick Vacík, kteří vystupují pod názvem Duo Siempre Nuevo. Společně představíme skladby, které se váží k letošnímu výročí – Roku české hudby. Zazní aranže písní od známých českých autorů, jakými jsou Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Josef Křička a další. Duchovním světem a historií kostela nás provede augustiniánský kněz a pedagog Juan Provecho.

Děkuji za dlouholetou spolupráci MČ Praha 1 a za záštitu paní starostce Mgr. Terezii Radoměřské. Tentokrát mé poděkování patří také panu Pavlu Magnnovi – Magnna Financial Services, jenž tento koncert podpořil a mohli jsme tak udržet pravidelný interval mezi koncerty.

Vstupné na koncert je dobrovolné.