Čas adventní, čas milý aneb advent ve výročních obyčejích a zvycích

Zveme na hudebně-dramatické pásmo pro rodiče a děti, které proběhne 26. listopadu od 15:30 v Melantrichově 19 na Praze 1.

Víte, kdo byly Lucky, Barbory, Perchty, které chodívaly v adventu po venkovských chalupách? Odkud přišel Ambrož, kdo byl Mulišák a co prováděl Káliš?

Zveme vás do průvodu adventních postaviček a k obřadním obchůzkám, které se provozovaly v adventní době. K adventu patří také adventní písně, které si společně zazpíváme. Hudebníci nás doprovodí na historické nástroje.

Po setmění provedeme hru o svaté Barboře a na závěr si zatančíme kruhové tance.

Předchozí rezervace nutná. Kapacita je omezená.
REZERVACE: pavla@collegiummarianum.cz