633. Úterek Umělecké besedy

Zveme na 663. Úterek UB, který se koná 26.3.2023 od 19.30 v kostele sv. Vavřince, Praha 1, Hellichova 18.
Zazní skladby Leoše Janáčka, Sylvy Smejkalové, Antonína Tučapského, Zdeňka Šestáka a v premiéře Jana Málka.
Účinkují Pavla Vykopalová, Karel Dohnal, Eliška Novotná a Kvarteto Martinů.
Hosty koncertu jsou Emil Axmann (VOUB) a Pavel Holeka (LDOUB).
Podrobnosti najdete v přiložené pozvánce.