„Nedělám to proto, aby mne někdo oplakával, nebo proto, abych byl slavný, anebo snad, že jsem se zbláznil. K tomuto činu jsem se odhodlal proto, abyste se už vážně vzchopili a nedali s sebou vláčet několika diktátory!“

To stálo v dopise na rozloučenou studenta Jana Zajíce, který se přesně před 53 lety sebeupálil na Václavském náměstí na protest proti komunistickému režimu.

Dnes si jeho památku připomenul starosta Petr Hejma spolu s místostarostkou Evou Špačkovou u pamětní desky na domě na Václavském náměstí 39, kde se v průchodu tehdy Zajíc polil hořlavinou.Nikdy nezapomeneme.