Radní Prahy 1 nechají prověřit postup bývalého starosty Čižinského při privatizaci bytu prof. Arenbergerem. Čižinský totiž podepsal smlouvu o prodeji uvedeného bytu ve znění, které bylo v rozporu s usnesením zastupitelů ze dne 29. ledna 2019. Bez jejich vědomí totiž pozměnil text kupní smlouvy.

Pavel Čižinský o své vůli a v rozporu s usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ19_0026 ze dne 29. 1. 2019 pozměnil text kupní smlouvy, ve kterém vynechal podmínku stanovenou Zastupitelstvem MČ Praha 1, a to vyloučení nároku na úhradu zhodnocení předmětu prodeje ze strany kupujícího.

Starosta Petr Hejma proto nechá prověřit mimořádným interním auditem plnění povinností vyplývajících ze smlouvy o prodeji bytové jednotky, a to ze strany kupujícího, a dále zdali nedošlo k poškození zájmů Prahy 1 z důvodu nerespektování usnesení Zastupitelstva Pavlem Čižinským.

Rada MČ Praha 1 na svém úterním jednání také konstatovala, že privatizace uvedené bytové jednotky proběhla v souladu se Zásadami privatizace bytových jednotek oprávněným nájemcům, schválenými usnesením Obvodního zastupitelstva MČ Praha 1 č. U98_0383 ze dne 9. 7. 1998, a že byla schválena usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ19_0026 ze dne 29. 1. 2019 za podmínky, že bude vyloučena existence nároku na náhradu zhodnocení předmětu prodeje a za podmínky zákazu zcizení této jednotky po dobu 10 let.

Radní Prahy 1 rovněž uvedli, že zastupitel Pavel Čižinský svými neuváženými mediálními výstupy, ve kterých opakovaně zveřejňuje lživé informace, soustavně poškozuje dobré jméno radnice městské části a jejích 350 zaměstnanců a vystupuje tak v rozporu s etickým kodexem zastupitele a svým slibem zastupitele. Zároveň tím zastírá svou případnou odpovědnost za své konání v pozici starosty městské části, kdy proti vůli zastupitelů vypustil z kupní smlouvy důležitou podmínku.

Starosta Petr Hejma proto u Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 1 iniciuje prověření možného porušení etického kodexu zastupitele ze strany Pavla Čižinského a nechá prověřit případnou Čižinského trestněprávní odpovědnost za uvedené skutky.

V této souvislosti radnice zdůrazňuje, že přes upozornění a transparentní zveřejnění všech dokumentů bylo v médiích opakovaně a chybně uvedeno, že se privatizace bytu v Bolzanově ulici řídila zásadami pro privatizaci z roku 2018 a že prof. Arenberger při privatizaci uvedl nesprávné údaje o svém majetku.

Tisková zpráva ke stažení – DOC