Od pondělí 29. dubna 2024 do konce školního roku, tj. do soboty 29. června 2024 bude Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) rekonstruovat tramvajovou trať v oblasti Masarykova nádraží, konkrétně v Dlážděné a Havlíčkově ulici.

Z tohoto důvodu bude obousměrně přerušen tramvajový provoz mezi Senovážným náměstím a ulicí Na Poříčí. I vzhledem k bouracím pracím na části Libeňského soumostí se rekonstrukce tratě v oblasti Masarykova nádraží dotkne 12 denních tramvajových linek a čtyř nočních. Linky č. 1, 3, 6, 7, 12, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 42, 91, 92, 94 a 96 budou jezdit po změněných trasách. Náhradní autobusová doprava nebude zavedena. Automobilová doprava bude během rekonstrukce vyloučena z Dlážděné ulice, a z větší části také z Havlíčkovy ulice. Pro zachování obsluhy provozů v oblasti, zejména v ulici V Celnici, DPP doporučuje, aby řidiči do této oblasti nezajížděli, pokud to nebude nezbytně nutné.

Denní linky číslo 1, 7, 12, 15, 24 a 25 a noční tramvajové linky pojedou po upravených trasách. Ostatní dotčené budou během své cesty přečíslované.

Více se dozvíte na webových stránkách DPP.