Radní Prahy 1 schválili finanční příspěvky na výjezdy žáků základních škol do partnerských měst Trenta a Nîmes. Do Itálie vyrazí děti ze ZŠ Jiřího Gutha-Jarkovského a na jih Francie pak pojedou třídy ze Základní školy Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky. Tento rok je to tak vůbec poprvé, kdy školy na výměnné pobyty do partnerských měst naší městské části obdrží finanční podporu radnice.

„Jedním z výrazných pozitiv sjednocené Evropy je spolupráce škol a dalších vzdělávacích institucí, výměnné pobyty žáků a studentů z různých koutů kontinentu i nepřeberné zahraniční studijní možnosti pro naše mladé lidi. Je proto správné, že i naše městská část podporuje spolupráci našich škol se zahraničními partnery a možnosti vzájemného poznávání našich dětí a jejich vrstevníků z jiných zemí,“ okomentoval rozhodnutí Rady MČ Praha 1 místostarosta David Bodeček, do jehož gesce spadá mj. i školství.

ZŠ J. Gutha-Jarkovského obdrží na svůj podzimní výjezd do Trenta 80 tisíc korun a ZŠ Brána jazyků pak pro svůj dubnový výjezd dostane podporu ve výši 120 tisíc korun. Radní zároveň souhlasili s tím, že základní školy zřizované městskou částí Praha 1, které pro tento rok ještě o příspěvek nepožádaly, tak ještě budou moci na základě výzvy Úřadu MČ Praha 1 učinit. „Letos je to poprvé, co jsme školám poskytli finanční podporu pro výměnné pobyty žáků námi zřizovaných škol a škol z partnerských měst. Předpokládám, že na startu nového školního roku tuto možnost našim školám opět nabídneme,“ doplnil David Bodeček.

Partnerská smlouva s Nîmes byla podepsána v roce 1967 a od té doby také ZŠ Brána jazyků pořádala až do 90. let výměnné pobyty. Ty pak byly obnoveny díky projektu Comenius

Regio v roce 2014 a naše škola doteď spolupracuje s tamější CollègeJean Rostand. Letošní rok je také rokem 100. výročí založení české sekce na Lycée Alphonse Daudet v Nîmes, kam každý rok vyjíždí na tříleté studium dívky z České republiky i z Prahy 1.

ZŠ J. Gutha-Jarkovského nabízí chlapcům a dívkám kromě klasického studijního programu i dvojjazyčný program česko-italské sekce. Výjezdu se zúčastní žáci osmého a devátého ročníku tohoto programu. Partnerská smlouva Prahy 1 a Trenta, které bylo založeno čtyři století před naším letopočtem, byla podepsána roku 2002.

Další informace: www.praha1.cz/mestska-cast/partnerska-mesta-a-regiony.